Một Trận đấu Đội 4:4  trong đó đội hạ nốc ao nhiều nhất sẽ chiến thắng!

Một kỹ năng đặc biệt cố thể đổi chiều dòng nước
Sử dụng Siêu kỹ năng một cách hợp lý là yếu tố quan trọng để dành chiến thắng

Xem thêm